ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 300 นิ้ว

share
Facebook
Twitter

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 300 นิ้ว

17 ตุลาคม 2560

เนื่องจาก ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะซื้อไม่ครบถ้วนทุกรายการ

อ่านต่อ...