ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

share
Facebook
Twitter

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ตุลาคม 2560

เนื่องจาก วิธีการพิจารณาผิด

อ่านต่อ...