ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภํณฑ์โฆษณาและเผนแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

share
Facebook
Twitter

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภํณฑ์โฆษณาและเผนแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ตุลาคม 2560

1. ชุดอินเตอร์คอมไร้สาย จำนวน 2 ชุด
2. กล้องวิดีโอถ่ายทอดสดการประชุม ความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
3. เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณ์ปรับทิศทางของกล้องถ่ายวิดีโอจากระยะไกล จำนวน 1 ชุด
5. ชุดบันทึกเสียงระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
6. เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ...