ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ

share
Facebook
Twitter

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ

06 ตุลาคม 2560

จาก งบประมาณโครงการ 818,900.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2560 เป็น จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ งบประมาณโครงการ 818,900.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2560

อ่านต่อ...