ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป สำหรับปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

share
Facebook
Twitter

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป สำหรับปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ตุลาคม 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 94,500 บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

อ่านต่อ...