ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

share
Facebook
Twitter

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

05 ตุลาคม 2560

งบประมาณโครงการ 1,140,000.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2560

อ่านต่อ...