ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

05 ตุลาคม 2560

งบประมาณ 539,280.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2560
อ่านต่อ...