ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เอกสารประกวดราคาเครื่องถ่ายภาพเจลและเมฆเบรนจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค Chemiluminescence (Gel-Documentation) พร้อมชุดอุปกรณ์ในการอ่าน วิเคราะห์และบันทึกภา

share
Facebook
Twitter

เอกสารประกวดราคาเครื่องถ่ายภาพเจลและเมฆเบรนจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค Chemiluminescence (Gel-Documentation) พร้อมชุดอุปกรณ์ในการอ่าน วิเคราะห์และบันทึกภา

02 ตุลาคม 2560

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ...