ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดินสายสัญญาณ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

share
Facebook
Twitter

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดินสายสัญญาณ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

29 กันยายน 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชื่อโครงการเดินสายสัญญาณ งบประมาณโครงการ 120,696.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2560

อ่านต่อ...