ข่าว > กิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย วิชัยดิษฐ นายณัฐพล เมืองแก้ว นายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย วิชัยดิษฐ นายณัฐพล เมืองแก้ว นายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี

26 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย วิชัยดิษฐ นายณัฐพล เมืองแก้ว นายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าพลาสติกชีวภาพ
“Bioplastics Innovation Contest 2017”  ซึ่งจัดการแข่งขันโดย บริษัท ทอทาล คอร์เบี้ยน พีแอลเอ จำกัด และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2559 จนถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและให้คำแนะนำ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thansettakij.com/content/212362

อ่านต่อ...