ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ

share
Facebook
Twitter

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ

26 กันยายน 2560

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ ลงวันที่ 18 กันยายน 2560

เนื่องจากพบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

อ่านต่อ...