ข่าว > สมัครงาน > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ/โอนย้าย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ/โอนย้าย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา

21 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  มาดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  City  Campus  เมืองทองธานี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีประสบการณ์ทำงานในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและประสานงานโครงการ  ไม่น้อยกว่า  3 ปี  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 1 อาคารบริหาร  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  17 ตุลาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...