ข่าวการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 โครงการ

โครงการสานฝันนักกีฬาสู่นักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ รายละเอียด https://goo.gl/XdCX42
โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด https://goo.gl/GexVyF
โครงการสืบสานภาษาไทย รายละเอียด https://goo.gl/eqo1pH
โครงการพิเศษและโควต้าพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รายละเอียด https://goo.gl/wgWkTC

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.arts.su.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษ

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (034)255095, (034)255813 หรือ http://www.educ.su.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม...