ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร"

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ได้ที่ http://live.su.ac.th

รับชมโดยใช้โปรแกรม Browser เช่น Internet Exploer , Google Chrome , Mozilla Firefox สามารถรับชมได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, มือถือ, แท๊ปเล็ต ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN , SU-WiFi , su-roam-WiFi) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด

"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.30 น. ได้ที่ http://live.su.ac.th

รับชมโดยใช้โปรแกรม Browser เช่น Internet Exploer , Google Chrome , Mozilla Firefox สามารถรับชมได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, มือถือ, แท๊ปเล็ต ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN , SU-WiFi , su-roam-WiFi) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญร่วมงาน... วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
พบกับกิจกรรม : 
๐๖.๐๐ น.   - พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ที่เทวาลัยในพระราชวังสนามจันทร์
  - ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖
 - สักการะศาลหลักเมือง 
  - บวงสรวงพระพิฆเนศวรที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - สักการะพระภูมิเจ้าที่หน้าอาคารศึกษา ๓ คณะศึกษาศาสตร์
  - สักการะและวางช่อดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
๑๐.๓๐ น.   - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป (ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น ๕ อาคารศึกษา ๓)
๑๒.๐๐ น.   - เปิดตัวโลโก้ และแถลงข่าวการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี คณะศึกษาศาสตร์
  - กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร