ในรอบปี

ภาพกิจกรรมงาน "ปิ่นมาลาวิชาการ ทศวิชาเสริมสร้างปัญญาวุฒิ" ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ...

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัลบุคลากรดีเด่น
2. นายอาคม ก๋ำนารายณ์ ได้รับรางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ขอแสดงความยินดีกับ

นายสุนทร พรหมเพศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวนางสาวรวิภา ประสระบาล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559
 
ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ห้องศาลาสวนมะลิ ชั้น 2 อาคารสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตต์ 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จัดโดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติยา คำแดง

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงจีน ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรวิภา ประสระบาล และนายสุนทร พรหมเพศ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในรอบคัดเลือก และจะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...