ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ (SURE Program) รุ่นที่ 6/2560

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ (SURE Program) เป็นโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในด้านการเงิน การตลาด การลงทุน การออกแบบโครงการและการบริหารโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในด้านอื่น ๆ โดยทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการเงิน การตลาด การลงทุน การบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โครงการฯ จัดอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 42 ชั่วโมง) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 15,000 บาท (พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.panpho.com/product/sure-program-silapakorn-university/

ติดต่อสอบถาม โทร. 09 2901 9959 และ 06 2605 9559

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
 
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...https://goo.gl/fcqMRw

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 4 th International  Conference on Education (ICE 2017) and The 13 th national Conference  “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era”

ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน  2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...https://goo.gl/MhR4cN
 
***
 
The 4 th International Conference on Education (ICE 2017) and The 13 th national Conference “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era”
 
June 3 - 4, 2017 
Loangpor–Wat-Rai-Khing Room, Building 3, Floor 5, 
Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 
Thailand
 

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้รายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry [1] โดยมัลแวร์ดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ หากไม่จ่ายเงินตามที่เรียกจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษสําหรับมัลแวร์นี้คือความสามารถในการกระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ผ่านช่องโหว่ระบบ SMB (Server Message Block) ของวินโดวส์ ผู้ใช้งานที่ไม่อัปเดตระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีความเสี่ยงที่จะติดมัลแวร์นี้

ช่องโหว่ที่ถูกใช้ในการแพร่กระจายมัลแวร์เป็นช่องโหว่ที่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2560 [2] และถึงแม้ทาง Microsoft จะเผยแพร่อัปเดตแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 แล้ว [3] แต่ก็ยังพบว่าปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้อัปเดตแพตช์ดังกล่าวและถูกโจมตีจากมัลแวร์นี้มากกว่า 500,000 เครื่อง ใน 99 ประเทศ โดยเกิดผลกระทบสูงต่อหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ ในประเทศไทยพบผู้ติดมัลแวร์ตัวนี้อยู่บ้าง แต่ยังไม่พบการแพร่กระจายในวงกว้าง

จากข้อมูลของ Microsoft ระบบปฏิบัติการที่มีช่องโหว่ในระบบ SMB เวอร์ชัน 1 ที่ถูกใช้ในการโจมตีโดยมัลแวร์นี้ มีตั้งแต่ Windows XP, Windows Server 2003 ไปจนถึง Windows 10 และ Windows Server 2016 แต่เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ทาง Microsoft ไม่ได้ออกอัปเดตแก้ไขช่องโหว่นี้ให้กับ Windows XP และ Windows Server 2003 เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาสนับสนุนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสองระบบปฏิบัติการดังกล่าวและยังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ จึงทำให้ถูกโจมตีได้ Microsoft จึงออกอัปเดตฉุกเฉินมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดอัปเดตดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft [4] อานเพิ่มเติม

อ้างอิง https://www.thaicert.or.th/